Els egipcis eren politeistes, que vol dir que creien en diversos déus. Aquest déus es representaven sovient en forma d’animal.

DÉU RA

El déu Ra, déu del Sol, va fer sorgir l’Univers de l’obscuritat de les tenebres i de les aigües de l’oceà.

DÉU ANUBIS

El déu del difunts. Es reprentava amb un home amb cap de xacal.

DÉU APIS

Representaba el símbol de la força

DÉU BES

Protegia a les dones que acabaven de tenir un fill. Duia l’alegria a les cases i espantava als mals esperits.

DÉU HAPYA ells es dirigien els egipcis perquè la crecuda del Nil fos bona i així assegurar les collites.

DÉU HORUS

Es representava sota els trets d’un falcó o d’un home amb cap de falcó. El seu ull, representat en forma d’amulet, era un símbol de protecció.

DÉU OSIRIS

Quan va ser reviscut per Isis (vegeu la llegenda d’Isis i Osiris), Osiris es convertí en el déu del més enllà i del regne del morts.

DÉU PTAH

Era el déu dels artistes i orfebres.

DÉU SOBEK

Déu amb cap de cocodril que regnava a les aigües del riu i dels pantans.

DÉU THOT

Aquesta divinitat amb cap d’Ibis va inventar l’escriptura; era el déu del saber i dels escribes, però també de la lluna.

DÉU  KHNUM

Aquest déu amb cap de carner emmotllava els homes en el seu torn de terrisaire. Venerat com el déu dels obrers, estava vinculat a la crecuda del Nil i al fang fèrtil.

DINS L’ÀREA DE MEDI HEM ESTAT ESTUDIANT LES PARTS DEL RIU. PELS EGIPCIS EL RIU NIL ERA MOLT IMPORTANT, I VENERAVEN AL

DÉU KHNUM PER TAL QUE EL CABAL DEL RIU FOS PROU VOLUMINÓS PER AFAVORIR LES COLLITES.

CLICA AQUÍ PER SABER COM D’IMPORTANT  ERA EL RIU NIL PELS EGIPCIS.

Anuncis